Директорлар кеңесі

Құсаинов Нұрлан Жетпісұлы Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор
Бектурова Малика Ерланқызы
Әбдықадыров Әлішер Елісұлы
Белый Вячеслав Юрьевич Тәуелсіз директор
Жақыпов Нұрлан Қаршығаұлы
Жанысбай Рамазан Саматұлы
Жұбанышев Анес Жұбанышұлы
Раев Нұрбек Тұрарбекұлы Тәуелсіз директор
Рахимов Сейтқали Сайлаубайұлы Тәуелсіз директор
Түлкібаев Ален Аманжолұлы Тәуелсіз директор