Board of Directors

Kussainov Nurlan Zhetpisovich Chairman of the Board of Directors, independent director
Bekturova Malika Yerlanovna
Abdykadyrov Alisher Yelissovich
Belyi Vyacheslav Yuryevich Independent director
Zhakupov Nurlan Karshagovich
Zhanysbai Ramazan Samatuly
Zhubanyshev Anes Zhubanyshuly
Rayev Nurbek Turarbekovich Independent director
Rakhimov Seitkalli Sailaubayevich Independent director
Tulkubayev Alen Amanzholovich Independent director